خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو


خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© Takehito Ni،kubo

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، بیمخانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، آشپزخانه، میز، صندلی، پرتو، پنجرهخانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، پنجره، پرتوخانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، پنجره، پرتوخانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - تصاویر بیشتر+ 19


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© Takehito Ni،kubo

خیلی خوب است که یک اتاق آفتابی داشته باشیم که بتو،م گیاهان را پرورش دهیم و در حالی که به آنها نگاه می کنیم زندگی کنیم. اینها اولین سخنان آقای و خانم کیموتو در ابتدای فرآیند طراحی بود. بنابراین ما یک تراس داخلی برای گیاهان و در عین حال فضایی ایجاد کردیم که به ،وان یک منطقه حائل عمل می کند تا از دید خیابان جلوگیری کند.

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، آشپزخانه، پنجره، پرتو
© Takehito Ni،kubo

فرم پلان “U شکل” است که چشم انداز ضلع شرقی را در بر می گیرد. شکل طبقه همکف که مخدوش است، با هدف به حدا،ر رساندن زمینی که درختان می توانند روی آن رشد کنند، طراحی شده است.

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، بیم
© Takehito Ni،kubo

به صورت مقطعی، دو راه پله در نظر گرفته شده است که بتوان به طور مستقیم از ورودی به “تراس داخلی” نزدیک شد و ساختمان به ،وان یک مسیر گردش سه بعدی در زندگی روزمره تصور می شود. با اولویت دادن به پذیرش «مک، برای موجودات» غیر از انسان در زندگی روزمره، هدف ما این بود که خانه را به یک وسیله محیطی تبدیل کنیم که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی قرار نگیرد.

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© Takehito Ni،kubo
خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© Takehito Ni،kubo

ما تا جایی که ممکن بود زمین را ، کردیم و مکان هایی برای گیاهان ایجاد کردیم. اگرچه این از نظر حسابی منفی است، اما در واقع جادویی است که زندگی ما را چندین برابر می کند. صاحب خانه به تازگی در طی اعلام اضطراری کووید-19 به خانه نقل مکان کرده بود، بنابراین زمان زیادی را در خانه سپری کرده بود. آنها گفتند که خانه نشینی آنها بسیار راحت است.

خانه کیموتو / استودیو طراحی نیکو - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© Takehito Ni،kubo
منبع: https://www.archdaily.com/995658/kimoto-،use-niko-design-studio