Zatoka House / Studio Arkhitekton

منبع: https://www.archdaily.com/1013295/zatoka-،use-studio-arkhitekton