House on V-Stilts / K-Thengono Design Studio

منبع: https://www.archdaily.com/1016752/،use-on-v-stilts-k-thengono-design-studio