H-446 House / Parada Cantilo Studio


H-446 House / Parada Cantilo Studio

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی بیرونی، ویندوز
© لوئیس باراندیاران

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجیH-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجیH-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی داخلیH-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی داخلی، میز، کانتر، پرتوH-446 House / Parada Cantilo Estudio - تصاویر بیشتر+ 18


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

 • فیس بوک

 • توییتر

 • ایمیل

 • پینترست

 • واتساپ

یا


 • <،le>حوزه مساحت این پروژه معماری حوزه :
  1120 فوت مربع

 • <،le>سال سال اتمام این پروژه معماری

  سال:

  2022


 • <،le>ع، ها

 • <،le>تولید کنندگان برندهایی با محصولات مورد استفاده در این پروژه معماری

  تولید کنندگان: blindex، لوما نگرا، چرا؟


 • معمار اصلی:

  گونزالو پرسیکو

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجی
© لوئیس باراندیاران

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. خانه تک خانواده H – 446 در محله “، باندریتاس” شهر سیتی بل در زمینی بزرگ واقع شده است.

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی داخلی
© لوئیس باراندیاران

این سایت با توجه به اینکه متعلق به یک ملک خانوادگی است در موارد بعدی امکان ت،یم به قطعات مختلف را دارد، بنابراین در کنار سایر شرایط، ساختم، با نسبت مربع پیشنهاد شد که هم به طول، شدن عمق زمین و هم به آن پاسخ می دهد. مالکیت زمین در صورت تکه تکه شدن احتمالی.

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجی
© لوئیس باراندیاران
H-446 House / Parada Cantilo Studio - تصویر 21 از 23
پلان – طبقه همکف
H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی داخلی
© لوئیس باراندیاران

این ویژگی، با هندسه ای دقیق، از شبکه ای متشکل از شانزده م، 3.60 x 3.60 متری ساخته شده از ساختاری از تیرهای مع، تشکیل شده است که با هم یک قطعه واحد را تعیین می کنند که کل آن را محدود و برجسته می کند. در رابطه با برنامه مورد نیاز مشتری، جهت گیری نقش اساسی در ترتیب کاربردهای مختلف الگوی تحمیلی دارد که منجر به مادی بودن هر یک از چهره های آن می شود. چهار ،صر وجود دارد که فضای داخلی را ،یب می کند. بتن که سطوح افقی را مشخص می کند، سفیدی که فضاهای مختلف خود را در پیوندهای عمودی و در ساختار متضاد با منظره مشخص می کند، چوب موجود در هر یک از قطعات مبلمان به فضا گرما می بخشد و شیشه محدودیت ها را از بین می برد. و گنجاندن فضای بیرونی بالای خانه.

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، صندلی
© لوئیس باراندیاران
H-446 House / Parada Cantilo Studio - تصویر 23 از 23
بخش ها
H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجی
© لوئیس باراندیاران

تعریف نما پنجم نتیجه ایده ساخته شده است که در آن می توان ماژول های تحمیلی را پر یا خالی تشخیص داد که در آن نما تکمیل کننده فضای موجود است که به آنها تداوم یا استقلال می بخشد و همچنین کاربردهای مکمل شخصیت گذرا را حل می کند. بین فضای داخلی – بیرونی. اگرچه مونتاژ کلیت تحمیلی ماهیت سفت و سختی دارد، این نوع برد به گزینه های برنامه ای اجازه می دهد بسته به متغیرها و نیازهای مشتری تغییر یا رشد کنند.

H-446 House / Parada Cantilo Estudio - عکاسی خارجی، پنجره، در، نما
© لوئیس باراندیاران
منبع: https://www.archdaily.com/996170/h-446-،use-parada-cantilo-estudio