کارخانه لیسبون / استودیو جولیان برینرزدوفر + خوزه باگانها + آنجلا موریس

منبع: https://www.archdaily.com/1003886/factory-lisbon-studio-julian-breinersdorfer-plus-jose-baganha-plus-angela-maurice