کابین Svinninge / معماران Lowén Widman


کابین Svinninge / معماران Lowén Widman

Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی بیرونی، پنجره، نما، جنگل
© اریک لواندر

Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی بیرونی، جنگلکابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی خارجی، پنجره، نماSvinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، میز، صندلیکابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، میز، پنجرهSvinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - تصاویر بیشتر+ 19


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

 • فیس بوک

 • توییتر

 • ایمیل

 • پینترست

 • واتساپ

یا


 • <،le>حوزه مساحت این پروژه معماری حوزه :
  90 متر مربع

 • <،le>سال سال اتمام این پروژه معماری

  سال:

  2020


 • <،le>ع، ها

 • <،le>تولید کنندگان برندهایی با محصولات مورد استفاده در این پروژه معماری

  تولید کنندگان: فولاد اقتصادی، متخصص پنجره، پانل KL


Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© اریک لواندر

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. توضیحات کلی این خانه بر اساس ایده یک خانه ک،یک سوئدی با پایه ای محکم از سنگ طبیعی محلی، ،ت چوبی و نمای چوبی، سقف شیرو، ساده با طرح شیرو، قابل مشاهده است. این ساختمان را باید به ،وان تفسیری معاصر از یک خانه سنتی که بر روی یک تپه جنگلی جادویی قرار گرفته است خواند.

Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی بیرونی، جنگل
© اریک لواندر

طرح. از آنجایی که طرح دارای ابعاد محدود کننده معین و شرایط زمین نسبتاً پیچیده است، فرآیند طراحی بر این اساس به دنبال یافتن بهترین مکان و در عین حال استفاده از این شرایط برای دادن شخصیت به خانه و طرح بوده است. این ساختمان بر اساس جهت و شرایط خورشیدی طراحی شده است، اما همچنین با توجه به حفظ هر چه بیشتر ویژگی های سایت طبیعی که امروزه سایت با کوه قابل مشاهده، کاج های باشکوه و شیب جنگل دست نخورده دارد، طراحی شده است.

کابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی خارجی، پنجره، آجر، نما
© اریک لواندر
Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - تصویر 21 از 24
طرح ها

از طریق مکان پیشنهادی، تا حد امکان از انفجار و عملیات خاکی اجتناب می‌شود و از آنجایی که ملک در دو طرف دارای خصوصیات طبیعی ی،ان در مرز مش، است، به نظر می‌رسد که روشی قابل ملاحظه برای تابع ، سایت است. شالوده دیوارهای فونداسیون ریخته گری و آجری است و فضاهای بین آنها باعث می شود که جنگل آزادانه در زیر و در کنار خانه رشد کند. تراس مرتفع این موضع را به دست آورده و تقویت می کند.

کابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، آشپزخانه، میز، پنجره، صندلی، کانتر، تیر
© اریک لواندر
کابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، میز، پنجره
© اریک لواندر

فونداسیون را باید تفسیری معاصر از پی سنگ طبیعی و ،یبی از پی ازاره اما بدون جنگل ازاره خواند. با استفاده از این فونداسیون همچنین می تو،د به یک قاب کاملاً باز و عایق از محیط زیست خانه برسید که در آن دیوارها، سقف ها و تیرچه ها به همین صورت عایق شوند و از محصولات پتروشیمی مانند پ،تیک سلولی اجتناب کنید.

Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، میز، صندلی
© اریک لواندر
Svinninge Cabin / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی
© اریک لواندر

محل. قرار گرفتن در امتداد شیب و جلوی فرورفتگی طبیعی بین کوه و کاج که به گفته ما و نقشه تفصیلی باید حفظ شود، راهی برای استفاده بهینه از قطعه است. شکل مستطیل خانه، جلویی را به سمت عوام باز و هاربرت قدیمی (Stabbur / Hórreo) که در آنجا قرار دارد ایجاد می کند. همچنین همراه با کوه و شیب، پشتی با آفتاب صبحگاهی ایجاد می کند که از جاده و همسایه دور شده است.

کابین Svinninge / Lowén Widman Arkitekter - عکاسی داخلی، حمام، پنجره
© اریک لواندر
منبع: https://www.archdaily.com/996202/svinninge-cabin-lowen-widman-arkitekter