مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران


مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی
© Laurian Ghinitoiu

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلیمسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، پرتومسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، تیر، عرشه، پاسیومسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، ستونمسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - تصاویر بیشتر+ 11


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، تیر، عرشه، پاسیو
© علی اسماعیل کریمی

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. این نصب توسط بنیاد دوسالانه دیریه برای دوسالانه هنرهای اسلامی 2023 سفارش داده شد. به طور سنتی، حیاط مسجد دارای یک ساعت آفتابی بود که زمان نمازهای پنجگانه را نشان می داد و مساجد به ،وان فضاهایی عمل می ،د که عموم مردم می توانستند حس زمان خود را با حرکت هماهنگ کنند. از اجرام آسم،

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، پله
© علی اسماعیل کریمی
مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - تصویر 14 از 16
طرح 01
مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، پله
© Laurian Ghinitoiu

با الهام از معماری ترمینال حج، حامد بخامسین (متولد 1991، شهر کویت، کویت) و علی اسماعیل کریمی (متولد 1989، منامه، بحرین)، بنیانگذاران معماری عمران، ساعت آفتابی را دوباره طراحی کرده اند. دهانه گرد (oculus) در هر واحد از سایبان ترمینال، که میزان عبور نور مستقیم خورشید به فضای زیر را محدود می کند، به ،وان یک ساعت آفتابی مع، عمل می کند.

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، پرتو
© علی اسماعیل کریمی
مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - تصویر 15 از 16
طرح 02

این نصب به ،ه خود حرکت یک پرتو نور خورشید را به جای یک سایه ایجاد شده ردیابی می کند. این پرتو خورشید از خطوطی بر روی زمین می گذرد که مربوط به ساعت ها، ماه ها و فصول، و همچنین اشیاء مجسمه ای است که نشان دهنده لحظات مهمی در تاریخ اسلام است و به برنامه عمومی دوسالانه اشاره دارد. حس ما از حرکت خورشید و رنگ آسمان، بر خلاف تصور انتزاعی از زمان که توسط ساعت های دیجیتالی ایجاد می شود، یک نشانه کلی از ساعت ارائه می دهد.

مسیر خورشید، رجب تا شوال 1444 / معماری عمران - عکاسی داخلی، ستون
© Laurian Ghinitoiu
منبع: https://www.archdaily.com/996972/sun-path-rajab-to-shawwal-1444-civil-architecture