سالن کیسلیک / TEKI Design


سالن کیسلیک / TEKI Design

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی، صندلی، پنجره، پرتو
© Tatsuya Tabii

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی، صندلیسالن کیسلیک / طراحی تکی - عکاسی داخلی، آشپزخانه، میز، صندلی، تیرآهنکیسلیک سالن / طراحی TEKI - عکاسی داخلی، صندلی، میز، پنجرهسالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلیسالن کیسلیک / TEKI Design - تصاویر بیشتر+ 19


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی، صندلی
© Tatsuya Tabii

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. ما می خواستیم مک، را در یک منطقه مس، آرام ایجاد کنیم که بتواند یک سالن زیبایی را با یک فضای کوچک برای نشستن و ک، های رقص ،یب کند. این پروژه با چنین درخواستی آغاز شد.

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی، پنجره
© Tatsuya Tabii
سالن کیسلیک / طراحی TEKI - عکاسی داخلی، میز، صندلی، پنجره، تیرآهن
© Tatsuya Tabii

به دلیل فضای محدود، اگر ،اصری غیر از سالن زیبایی در آن گنجانده شود، احساس تنگی می‌کند. هنگام برگزاری ک، رقص، میز شامپو و سایر عملکردهای مورد نیاز سالن زیبایی قابل مشاهده و پر سر و صدا بود.

سالن کیسلیک / طراحی تکی - عکاسی داخلی، آشپزخانه، میز، صندلی، تیرآهن
© Tatsuya Tabii

بر اساس این ملاحظات، فضا را طوری طراحی کردیم که حجم آینه بزرگی در مرکز فضا وجود داشته باشد. عملکردها و محل نگهداری سالن زیبایی پشت آینه قرار می گیرد و زم، که به ،وان سالن زیبایی از آن استفاده نمی شود، تنها فضای خالی ظاهر می شود.

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی
© Tatsuya Tabii

به دلیل محدودیت فضا، کاربری خاصی برای کل فضا ایجاد نکردیم. با برنامه ریزی کامل فضای خالی، می تو،م منتظر نحوه استفاده از این فضا در آینده باشیم.

سالن کیسلیک / TEKI Design - عکاسی داخلی، پنجره، صندلی
© Tatsuya Tabii
منبع: https://www.archdaily.com/995941/kyslik-salon-teki-design