خرک خرک ویلا / KRDS است


،ک ،ک ویلا / KRDS است

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© محمدحسن اتفاق

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی، آشپزخانه، نما،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، میز، صندلی، طاق،ک روی ،ک ویلا / KRDS - تصاویر بیشتر+ 23


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی
© محمدحسن اتفاق

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. پروژه ویلای طاقدار در انتهای یک شهرک ویلایی در شهر رویان که مشرف به دریای ،ر است واقع شده است. در طراحی این پروژه دو هدف دنبال شده است: یکی جنبه معماری. ت، برای استفاده از امکانات طاق‌ها که معماران باست، ایران به وفور به آن پرداخته‌اند. دیگری در مورد هماهنگی با محیط زیست این منطقه است.

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی
© محمدحسن اتفاق
،ک روی ،ک ویلا / KRDS - تصویر 28 از 28
بخش سه بعدی
،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، میز، صندلی، طاق
© محمدحسن اتفاق

با توجه به هدف اول، به نظر می رسد آنچه با امکانات مصالح و سیستم های ساختم، روز امکان پذیر بود، در طراحی و ساخت این نوع سازه ها انجام شد. امروزه با ظهور سازه های فولادی و بتنی پیشرفته، امکانات جدیدی برای آزمایش های جدید بیشتر گشوده شده است و ،یب بندی های جدید و خلاقانه ای را به مجموعه آثار معماری در طاق ها و گنبدهای انجام شده در این مجموعه افزوده است.

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی، آشپزخانه، نما
© محمدحسن اتفاق
،ک روی ،ک ویلا / KRDS - تصویر 22 از 28
پلان – طبقه همکف
،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی داخلی، ستون، نرده
© محمدحسن اتفاق

معماری ایر، به دو صورت طاق و گنبد شکل می گیرد که گنبدهای دو پوسته را می توان نقطه اوج این گونه بناها دانست. در این پروژه در ادامه کارهای انجام شده بر روی ،یبات سازه ای این نوع گنبد، این بار با برش و چرخش طاق ها در جهات عمود بر هم و قرار دادن آنها بر روی هم به ،یبات جدیدی از طاق ها می پردازیم. یک بار از هر یک توسط قوس پایینی پشتیب، می شود، ما به ،یبات جدیدی از قوس ها دست پیدا می کنیم که در نوع خود اصلی هستند.

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی بیرونی، ویندوز
© محمدحسن اتفاق
،ک روی ،ک ویلا / KRDS - تصویر 25 از 28
بخش B و C

در این مدل جدید، بار ،ک بالا به صورت نقطه ای روی قطب طاق پایینی منتقل شده و دوباره به دیوارها تخصیص داده می شود. این نوع توزیع بار در ،یب طاق قدیم نیست و تنها با استفاده از تیرهای فولادی امکان پذیر است. علاوه بر این، از نظر بصری قابل درک و قابل درک است، بنابراین معماری را فراتر از جنبه های زیبایی شناختی صرف گسترش می دهد.

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی، طاق، پنجره
© محمدحسن اتفاق

برای هدف دوم، برای هماهنگی با اقلیم شمالی، جهت گیری ساختمان به سمت شمال و ج، انجام می شود تا از تهویه من، و سبک بهره مند شود. جهت حرکت هوا از سمت دریا است و منافذ مخالف آن کوران ایجاد کرده و هوای داخل را خنک می کند. ضلع شرقی و غربی تا حد امکان بسته است و سایه روشن حرکت خورشید بر روی طاق ها باعث ایجاد اختلاف دما در طرفین و در نتیجه حرکت هوا در اطراف ساختمان می شود. سیستم سقف مانسارد برای پوشش ،مت های بالایی ساختمان استفاده می شود در حالی که دیوارهای پایه سیم، هستند. اینها همان موادی هستند که در این منطقه برای مق، با شرایط سخت باران به وفور استفاده شده است.

،ک روی ،ک ویلا / KRDS - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© محمدحسن اتفاق
منبع: https://www.archdaily.com/996883/vault-on-vault-villa-krds