خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا


خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی بیرونی، حصار، نما
© مولوی آندو

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلیخانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، قفسه بندی، صندلیخانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، پله ها، پنجره هاخانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، پله ها، میز، صندلیخانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - تصاویر بیشتر+ 11


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی
© مولوی آندو

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. پارکی با فضای سبز فراوان بر روی تپه ای رو به ج، مشرف به شهر کشیده شده است. خانه برای یک خانواده چهار نفره در یک مکان مثلثی شکل در لبه پارک قرار دارد. حجم اصلی یک ساختمان یک طبقه با ارتفاع محدود است که به زمین پارک اجازه می دهد تا روی پشت بام خانه به ،وان باغ ادامه یابد.

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی بیرونی، ویندوز
© مولوی آندو
خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، پله ها، پنجره ها
© مولوی آندو

در استودیوی بزرگ، مبلمان و وسایل خانه مانند صندلی، میز، قفسه و پرده، همراه با وسایلی مانند پله‌ها، ستون‌ها، پارتیشن‌ها، درها و دیوارها، همگی در مکان‌های تعیین‌شده خود مستقل از یکدیگر قرار دارند. نیمکت‌ها، تیر چراغ‌ها، درختان بلند و درختچه‌های پراکنده در پارک نیز از پنجره‌ها قابل مشاهده است. چیدمان به ظاهر تصادفی ستون ها با چهار گوشه اتاق کودکان که در آینده روی پشت بام ساخته خواهد شد، همسو می شود. دو تا از سه راه پله به کلبه آینده کودکان منتهی می شود، که اکنون به ،وان یک مخفیگاه کوچک زیر پنجره سقف عمل می کند.

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، ستون
© مولوی آندو
خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، پله ها، میز، صندلی
© مولوی آندو

هر یک از مبلمان و وسایل خانه ویژگی های خاص خود را دارد. به همین ترتیب، هر ستون و راه پله رنگ و شکل خود را دارد، گویی اراده ای برای خود دارد. به جای «موجود بودن»، می توان گفت که آنها «وجود» هستند. به جای طرح چارچوبی که سبک زندگی را تعیین می کند، معماری را به ،وان مجموعه ای از نشانه ها ایجاد می کنیم که به ،وان پایه ای برای زندگی ،نان عمل می کند.

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، در، پنجره
© مولوی آندو

رنگ ها و اشکالی که از یکدیگر متمایز هستند در زندگی روزمره با هم ،یب می شوند. هر یک از اعضای خانواده با کمک مکان های دیدنی پراکنده زندگی می کنند و آنها را به هم مرتبط می کند. با راه رفتن، توقف و تکیه دادن به آنها، موجی از رنگ ها و شکل ها به وجود می آید و خانه مربوط به آنها پدیدار می شود.

خانه میازاکی / معماران سوزوکو یامادا - عکاسی داخلی، میز
© مولوی آندو
منبع: https://www.archdaily.com/1000649/miyazaki-،use-suzuko-yamada-architects