استودیو فرش فیلم / ZAV Architects


استودیو فرش فیلم / ZAV Architects

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© بهنام صدیقی

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، صندلیاستودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، میز، تیراستودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، پنجره، تیر، نرده، عرشهاستودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، آجر، تیراستودیو فرش فیلم / ZAV Architects - تصاویر بیشتر+ 22


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© بهنام صدیقی

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. استودیو فرش فیلم حاصل استفاده مجدد تطبیقی ​​از یک خانه خصوصی چند طبقه متعلق به غلامعلی بسکی به پناهگاهی امن برای سینماگران در قلب پرهیاهوی تهران است. غلامعلی بسکی جان خود را در راه حفظ منابع طبیعی ایران سرمایه گذاری کرد و شیوه زندگی او خبر از حیات جدید این بنا داد. استراتژی انطباق این بود که ساختمان را با کم ، تمام ،اصر قابل اجتناب، به نمای اولیه ساخت و ساز خود برگرداند.

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - تصویر 25 از 27
نمودار
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، آجر، تیر
© سروش مجیدی
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - تصویر 18 از 27
طرح ها
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، آجر، تیر
© سروش مجیدی
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، صندلی
با حسن نیت از معماران ZAV

الحاقات لازم جدید به شیوه‌ای «بی رحمانه» و با پیروی از دو مفهوم اصلی «افست» و «رژیم‌ها» انجام شد: افست: این پروژه تلاش می‌کند تا چهره و بافت شهر را حفظ کند تا به تاب‌آوری شهری کمک کند. خط مرزی شهری ساختمان حفظ شده است، و یک انحراف به سمت داخل، آستانه ای ایجاد کرده است، یک منطقه حائل که ساختمان را مانند یک پیله در بر گرفته است. رژیم‌ها: استراتژی‌های طراحی برای مصرف متفکرانه منابع به مجموعه‌ای از دستورات در طراحی، شرایط مواد و اصلاح ترجمه می‌شوند.

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، پنجره، تیر، نرده، عرشه
© سروش مجیدی
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، میز، تیر
© سروش مجیدی

طرح – این طرح به ،وان تعاملی عمدی با شرایط موجود ساختمان و تقویت آن در حالی که خود را از مداخلات فضایی جذاب فاصله می‌دهد تصور می‌شود تا زیبایی‌شناسی به محصول جانبی تصمیم‌گیری تبدیل شود.

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، صندلی
با حسن نیت از معماران ZAV
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، آجر، تیرآهن، طاق
© سروش مجیدی

وضعیت مادی – هیچ ماده جدیدی به پالت مواد موجود شامل آجر، سیمان، ف، خام و شیشه اضافه نشده است. برای تامین مصالح و ،اصر معماری، سایت بازیافت تهران شناسایی، مطالعه و فعال شد. در این فرآیند هیچ نقصی با لایه های زیبایی شناختی اضافی پوشانده نمی شود.

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، پله، هندریل
© سروش مجیدی
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، پنجره، بیم
© سروش مجیدی
استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - تصویر 27 از 27
نمودار

تغییر – تغییراتی که منجر به افزودن لایه‌ها یا ،اصر می‌شود با سفارشات نیز محدود می‌شوند. از دیوارها فقط برای تقویت استفاده می شود. ساختار قدیمی سقف حفظ می شود در حالی که کفپوش از شرایط تقویت ذاتی پیروی می کند. سایر ،اصر معماری در معرض دید قرار می گیرند. سطوح 3 طبقه فرش فیلم دارای دسترسی مستقل به حیاط هستند که هر یک میزبان فعالیت های مختلفی هستند: کافه-گا،ی عمومی در طبقه همکف با دسترسی مستقیم به خیابان، موسسه فیلم آموزشی به نام نیمکت در طبقه اول و فرش. استودیو فیلم در طبقه بالا.

استودیو فرش فیلم / ZAV Architects - عکاسی داخلی، پنجره، بیم
© بهنام صدیقی
منبع: https://www.archdaily.com/1000735/farsh-film-studio-zav-architects