آکادمی جهانی هیروشیما / CAn


آکادمی جه، هیروشیما / CAn

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی بیرونی، ویندوز
© هیروشی اوئدا

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، قفسه بندی، پنجره، پرتو، صندلیآکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلیآکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی خارجی، نماآکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی خارجی، پنجره، نماآکادمی جه، هیروشیما / CAn - تصاویر بیشتر+ 33


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی خارجی، نما
© هیروشی اوئدا

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. مدرسه ای بزرگ که معماری و طبیعت را با هم ادغام می کند. این مدرسه یک مدرسه آموزش یکپارچه راهنمایی و دبیرستان مبتنی بر خوابگاه است که در Osakikamijima، استان هیروشیما، به منظور توسعه رهبر، که می توانند “آینده ای بهتر” را در مناطق مختلف و در سراسر جهان ایجاد کنند، برنامه ریزی شده است.

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© هیروشی اوئدا
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - تصویر 37 از 38
طرح
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی بیرونی، پنجره، در، نما
© هیروشی اوئدا
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، قفسه بندی، پنجره، پرتو، صندلی
© هیروشی اوئدا

دو مکان مدرسه وجود دارد، با زمین در کنار دریا و مدرسه در سمت خشکی. از آنجایی که محل مبهم بود، طرف زمین حیاط هایی در مقیاس های مختلف به نام های «میدان میکان»، «باغ یادگیری» و «باغ زندگی» ایجاد کرد که فضای من،ی را برای واحدهای فعالیت ساختمان مدرسه و خوابگاه ایجاد کرد. ویژگی این مکتب این است که «خوشه» که مجموعه ای از هر کارکرد است، در اطراف حیاط چیده شده است و فضا با «اتصالاتی» مانند راهرو و فضای زیر بام به هم متصل می شود.

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلی
© هیروشی اوئدا
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلی، تیر، ستون
© هیروشی اوئدا

این ،یب فضایی بر اساس خوشه به خوشه تنظیم می شود حتی اگر سازگاری بین واحد یادگیری و فضا که از یک نفر به تعداد زیادی تغییر می کند، مانند برنامه کارشناسی بین المللی و یادگیری پروژه مش، بین المللی، همزمان با طرح بررسی می شود. یک مزیت وجود دارد که تأثیر آن کم است. خوشه ساختمان شعبه با توجه به کاربری ساختمان از آزادی بالایی در فرم سازه ای برخوردار است.

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© هیروشی اوئدا
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - تصویر 35 از 38
طرح
آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی داخلی، پنجره، نما
© هیروشی اوئدا

،یب فضایی قابل گسترش مانند آمیب می تواند به طور انعطاف پذیر به طرح های ساخت و ساز ت،یم بر ساخت و ساز و توسعه آینده پاسخ دهد. با بهره گیری از آب و هوای گرم Setouchi، رابط نیمه خارجی نیز به ،وان محل زندگی عمل می کند و به آرامی معماری و طبیعت را به هم متصل می کند. امیدوارم فضای بزرگی که معماری و طبیعت در آن ادغام شده است، مانع بین جزیره و مدرسه را از بین ببرد و در نهایت، کل جزیره به مک، برای زندگی و یادگیری غنی تبدیل شود.

آکادمی جه، هیروشیما / CAn - عکاسی بیرونی
© هیروشی اوئدا
منبع: https://www.archdaily.com/996441/hiro،ma-global-academy-can