آپارتمان مرکزی شهر شنژن / طراحی X-ZOO

منبع: https://www.archdaily.com/1003635/central-city-apartment-shenzhen-x-zoo-design